Demilec APX

NOWY REWOLUCYJNY
STANDARD
BEZPIECZEŃSTWA
PRZECIWPOŻAROWEGO

Zgodny z surowymi wymogami badań pożarniczych Międzynarodowego Kodeksu Budowlanego i może być stosowany bez dodatkowej ochrony przeciwpożarowej.

NIE WYMAGA DODATKOWEGO
ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO

Demilec APX jest stosowany na strychach i poddaszach, po nałożeniu nie potrzebuje dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wystąpi pożar płomień nie wnika w pianę izolacyjną, izolacja tym samym nie rozprzestrzenia ognia. Produkt ten stanowi lepszą ochronę przed ogniem i zapewnia nowy standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Aplikacja Demilec APX zapewnia również barierę powietrzną, izoluje i uszczelnia, a także dostarcza doskonałą efektywność energetyczną. Cechuje się wysoką wydajnością i wartością izolacyjną.

  • Redukuje koszty energii
  • Redukuje zewnętrzne zanieczyszczenia
  • Minimalizuje zewnętrzny hałas
  • Nie wymaga bariery ogniochronnej
  • Niski poziom lotnych związków organicznych

APX Sprayer 3

APX Sprayer 6